bridge

Deckmeldung 06.05.2019

Yakushi No Tora Go Choufu Taniguchi Kensha (Japan) x Nihon No Egao A´Naoko

Read More

 

  

bridge

Deckmeldung 10.02.2019

Gaito Go Kasumisou (Argentinien) x Shunshuu Kensha Sayuri

Read More