mountain

Shunshuu Kensha Sayuri

Geb: 20.02.2012

Titel: Austrian Junior Champion 2013, Bundessieger 2013(Crufts qualification ), Austrian Show Winner 2013 , Austrian Champion

Augen: o.B.+ Gonioscopy

Hüfte: HD A

Zuchtzulassung seit: 26.10.2013

Link Pedigree

 

 

Pedigree of Shunshuu Kensha Sayuri

Shunshuu Kensha Sayuri

Tora No Koui Akino

Sake No Uchi Jodan

Sake No Uchi Boku

Ko No Hana No Yukimigata

Sake No Uchi Kamiza

Kajitsu No Urazuki Go

No Tabi Mitsudo

Yumitori Daiichi

Goryu Delle Bianche Vallate

Bandou Tarou Go Saginuma Kensha

Gami-Raiku-Hana

Amaterasu Inu Yoko Zuna Miyoshi

Miryokunihonno Sinzyu Tooyoogakusia Go

Amaterasu Inu Yoko Zuna Kamori
This pedigree was generated by http://www.akitapedigree.com